070 658 84 70

Vi utformar & tillverkar din ackumulatortank

Epost

tanksvets@telia.com

Trycktank

Tanksvets i Huskvarna AB

Trycktank

Andra tankar

Med vår inriktning på tillverkning av olika slags tankar och många års erfarenhet erbjuder vi även följande sorters tankar. Klicka på varje tank för att läsa mer.

  • Ackumulatortankar för vedeldning, solvärme och värmepumpar.
  • Dieseltankar till lantbruk, åkerier och verkstäder.
  • Miljötankar för spillolja, motorolja, glykol m m.
  • Invallningar (sekundärskydd) till nya och befintliga anläggningar.